Ünnepelt a Rönöki Polgárőr Egyesület

2014.07.22 17:09

Július 19.-én, egy rendkívüli közgyűlésre várta meghívott vendégeit, a Rönöki Polgárőr Egyesület.

Apropójául, 15 évvel ezelőtti megalakulásuk szolgált.

 

A rendezvényt Németh Tibor, az egyesület elnöke nyitotta meg.

A vendégek köszöntése után, örömét fejezte ki, hogy minden tag el tudott menni, és sajnálatát, hogy két nemrégiben elhunyt tagjuk, név szerint Sztraka László alapító elnök, és Baranyai János alapító tag, már nem ünnepelhet ott velük. Emlékük előtt a megjelentek, egy perces néma felállással tisztelegtek.

Majd elnök úr néhány gondolatban megemlékezett a 15 évvel ezelőtti eseményekről, majd szót ejtett az azóta elért eredményekről, az eddig elvégzett, valamint jelenleg is aktuális feladatokról, tevékenységekről. Beszélt róla, hogy voltak nehéz időszakok, amikor kétségessé vált a folytatás, de a tagság egy részének elszántságának, és kitartásának köszönhetően, mindig sikerült talpra állni.

Köszönetet mondott a segítséget nyújtó szervezeteknek, és magánszemélyeknek, akik nélkül nem tarthatna ott az egyesület, ahová napjainkra fejlődött. És köszönetét fejezte ki a tagoknak, áldozatkész munkájukért, kitartásukért, önzetlenségükért, amivel évek óta, díjazás nélkül segítik a közösség mindennapjait. És külön kiemelte azon stabil magot, „akik a nehéz időkben kiálltak a jó ügyért, és elszántságukkal újra és újra erőt öntöttek egymásba, és továbblendítették a gépezet megakadni látszó kerekeit.”

Beszéde után, a még mindig aktív alapító tagoknak, munkájuk elismeréséül, emlékplakettet, és emléklapot adott át. Azt hiszem, 15 év önként vállalt áldozatos munkájukkal kiérdemelték, hogy név szerint is megemlítsük őket.

-  Révészné Németh Brigitta

- Benke Zoltán

- Brányi István

- Leiner Lajos

- Mesics László

- Németh Tibor

- Tallósi Csaba

 

Az egyesület megalakulásában kiemelkedő szerepe volt Molnár Sándor Úrnak, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség (VMPSZ) alelnökének, aki, azóta is minden téren támogatja, segíti az egyesület munkáját. Ezt az elnökség, egy üveg emlékplakett átadásával köszönte meg neki.

Ajándéktárggyal és virágcsokorral mondott még köszönetet Mikos Máriának, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, és Kiss Viktóriának, a VMPSZ irodavezetőének, évek óta tartó támogatásukért, segítségükért.

 

Ám a meghívott vendégek sem érkeztek üres kézzel. Elsőként, Horváth Tibor Úr, a VMPSZ elnökségi tagja méltatta az egyesület tevékenységét, és nyújtotta át, a Szövetség ajándéktárgyát.

Őt követte Molnár Sándor Úr, aki tolmácsolta a Szövetség, és Krug Gusztáv elnök Úr gratulációját, és köszönettét, valamint elmondta, hogy Krug Úr, az egyesületet Kiváló Egyesületként titulálta, és az erről szóló oklevelet, hamarosan át is nyújtják az elnökségnek.

Ezután Kovács Endre, Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlésének tagja köszönte meg a tagság áldozatvállalásait, és nyújtotta át, a Közgyűlés Elismerő oklevelét.

Utánuk, Pékó Tamás, Rönök község polgármestere dicsérő, és köszönő szavai következtek, aki ezt követően átadta a település önkormányzatainak, és szervezeteinek közös ajándékát, a Rönöki Polgárőr Egyesület csapatzászlaját.

Végül, a tagság nevében, Tallósi Csaba köszönte meg a türelmet, és az egyesületért végzett munkát, Németh Tibor elnöknek, és nyújtotta át egy ajándékcsomag kíséretében, a tagság által készítetett emléklapot.

 

A közgyűlés ezek után, egy finom estebéddel, és jó hangulatú beszélgetésekkel folytatódott.

 

Németh Tibor ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, a 15 év alatt nyújtott segítségért, támogatásért!

Legyen az anyagi, szakmai, vagy akár erkölcsi.

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.